CHƯƠNG TRÌNH TẶNG 1.000Đ CHO MỖI HÓA ĐƠN KHÔNG SỬ DỤNG TÚI TỰ HỦY SINH HỌC TẠI QUẦY THU NGÂN

1. Địa điểm, đối tượng và thời gian áp dụng:

  - Địa điểm và thời gian áp dụng: Tất cả các siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc từ 07/8/2019 – 31/10/2019

  - Đối tương áp dụng: Khách hàng là chủ thẻ VinID có hóa đơn mua sắm không sử dụng túi tự hủy sinh học tại quầy thu ngân VinMart và VinMart.

2. Thể lệ chương trình:

  - Tại siêu thị VinMart: VinMart dành tặng 1.000đ cho mỗi hóa đơn của khách hàng là chủ thẻ VinID không sử dụng túi tự hủy sinh học tại quầy thu ngân.

  - Tại cửa hàng VinMart+: VinMart+ dành tặng 1.000đ cho mỗi hóa đơn của khách hàng là chủ thẻ VinID mua sắm từ 50.000đ tại cửa hàng VinMart+ không sử dụng túi tự hủy sinh học tại quầy thu ngân.

  *Lưu ý: Chương trình được áp dụng đồng thời cùng các chương trình khác.

3. Cách thức tặng điểm:

  - 1.000đ điểm thưởng sẽ được trừ vào hóa đơn mua sắm ngay tại thời điểm khách hàng không sử dụng túi tự hủy sinh học tại quầy thu ngân.