CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ SẢN PHẨM

1. Quy định chung.

- Chính sách đổi/ trả hàng được áp dụng trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

- Khách hàng có quyền đổi hoặc trả khi mua phải hàng hóa kém chất lượng, hỏng hóc, quá hạn sử dụng hoặc do lỗi kỹ thuật khi thao tác của nhân viên VinMart.

- Khách hàng có thể đổi hoặc trả hàng do thay đổi ý định mua hàng đối với những hàng hóa không thuộc “Nhóm hàng hóa không áp dụng đổi/ trả” duới đây nếu đáp ứng điều kiện đổi sản phẩm quy định tại Mục 3.

- Nhóm hàng hóa không áp dụng đổi/ trả:

2. Điều kiện đổi – Trả hàng.

- Hàng hóa đổi – trả chỉ được thực hiện tại quầy DVKH của siêu thị VinMart đã tiến hành xuất hàng cho Khách hàng mua hàng trước đó (thông tin siêu thị đã xuất bán thể hiện trên Hóa đơn mua hàng).

- Hàng hóa được đổi/ trả bằng đúng với giá của khách hàng đã mua khi được xuất trình cùng với các chứng từ liên quan (Bản gốc hóa đơn bán lẻ/hóa đơn GTGT).

- Điểm tích lũy tương ứng với giá trị hàng trả sẽ khấu trừ trên hệ thống.

- Điều kiện bắt buộc về hàng hóa để đổi/ trả khi khách hàng thay đổi ý định mua hàng:

- Hàng khuyến mại tặng kèm, phiếu quà tặng, phiếu mua hàng (nếu có), được hoàn trả.

3. Các trường hợp đổi/ trả.

Trường Hợp

Đổi hàng

Trả hàng

Hàng hóa kém chất lượng, hỏng hóc, quá hạn sử dụng hoặc lỗi kỹ thuật.

- “Một đổi một” theo yêu cầu của khách hàng

- Nếu sản phẩm khách hàng yêu cầu đổi không còn, Khách hàng được hoàn trả bằng biên nhận thanh toán (chỉ sử dụng để thanh toán khi mua hàng ở siêu thị trong vòng 15 ngày để từ ngày cấp phát)

Khách hàng được hoàn trả bằng biên nhận thanh toán (chỉ sử dụng để thanh toán khi mua hàng ở siêu thị trong vòng 15 ngày để từ ngày cấp phát)

Khách hàng thay đổi quyết định mua hàng

- Đổi màu/ kích cỡ cùng mã hàng: thực hiện “ Một đổi một”

- Nếu khác mã hàng, khác giá hoặc sản phẩm khách yêu cầu không còn, Khách hàng được hoàn trả bằng biên nhận thanh toán (chỉ sử dụng để thanh toán khi mua hàng ở siêu thị trong vòng 15 ngày để từ ngày cấp phát)

Trong mọi trường hợp, VinMart sẽ không hoàn lại Mã giảm giá mà Khách hàng đã sử dụng để thanh toán cho đơn hàng đó.

Chọn khu vực

HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH