Trái cây nội địa (21 sản phẩm)


Cam Hàm Yên
21.500 
Thanh long
37.800 
Xoài keo
34.300 
Bơ sáp
39.900 
Ổi lê
22.700