Trái cây nhập khẩu (17 sản phẩm)


Táo đỏ Mỹ
-9%
Táo đỏ Mỹ
72.500 
79.400 
Táo Gala Pháp
-16%
Táo Gala Pháp
47.900 
56.700 
Cam sành loại lớn
-28%
Cam sành loại lớn
29.900 
41.500 
Quýt Úc
119.900 
Cam vàng Úc
88.900