Trái cây

Trái cây (37 sản phẩm)


Trái cây
Táo đỏ Mỹ
-9%
Táo đỏ Mỹ
72.500 
79.400 
Táo Gala Pháp
-16%
Táo Gala Pháp
47.900 
56.700 
Cam sành loại lớn
-28%
Cam sành loại lớn
29.900 
41.500 
Cam Hàm Yên
-26%
Cam Hàm Yên
15.900 
21.500 
Bơ sáp
39.900 
Cam vàng Úc
88.900 
Ổi lê
22.700 
Quýt Úc
119.900 
Thanh long
37.800 
Xoài keo
34.300