Thực phẩm đông lạnh & bảo quản mát

Thực phẩm đông lạnh & bảo quản mát (450 sản phẩm)


Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
-12%
Lạp xưởng tôm Vissan gói 500g
133.100 
150.700 
Gà ta xông khói CP gói 400g
-12%
Gà ta xông khói CP gói 400g
116.600 
132.200 
Lạp xưởng Vissan gói 500g
-12%
Lạp xưởng Vissan gói 500g
92.600 
104.800 
Xúc xích Pháp Bucher CP gói 450g
-27%
Xúc xích Pháp Bucher CP gói 450g
66.700 
90.800 
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450g
-22%
Xúc xích vườn bia Bucher gói 450g
66.300 
84.600 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-22%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.400 
71.900 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-22%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.400 
71.900 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-22%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.400 
71.900 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-22%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
56.400 
71.900 
Xúc xích Frankfurter CP gói 500g
-22%
Xúc xích Frankfurter CP gói 500g
51.500 
65.700 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-35%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
41.500 
63.800 
Xúc xích Vealz CP gói 500g
-35%
Xúc xích Vealz CP gói 500g
41.500 
63.800 
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
-12%
Lạp xưởng tôm Vissan gói 200g
53.700 
60.800 
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
-26%
Xúc xích Roma Đức Việt gói 500g
43.000 
58.500 
Nạc thăn heo xông khói CP 200g
-12%
Nạc thăn heo xông khói CP 200g
44.500 
50.500 
Ức gà xông khói CP gói 200g
-17%
Ức gà xông khói CP gói 200g
35.400 
42.500 

Chọn khu vực

HÀ NỘI HỒ CHÍ MINH