Phin/ giấy lọc café (3 sản phẩm)


Phin cà phê inox Tulip 9cm
-7%
Phin cà phê inox Tulip 9cm
46.500 
49.900 
Phin cà phê inox Tulip 7cm
-7%
Phin cà phê inox Tulip 7cm
32.600 
34.900