ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

 

Chào mừng Quý khách đến với tính năng giỏ hàng ảo trên ứng dụng điện thoại di động VinID (sau đây gọi là “VinMart Scan & Go "). VinMart Scan & Go là tính năng được phối hợp xây dựng bởi Công ty cổ phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce (“VinMart”) và Công ty cổ phần VinID nhằm mục đích hỗ trợ quá trình mua sắm tại siêu thị VinMart.

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi sử dụng tính năng VinMart Scan & Go trên ứng dụng VinID (“Ứng Dụng”).

 

1. Phạm vi áp dụng

   1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện được đối với Khách hàng là chủ thẻ VinID/chủ Tài Khoản như được ghi nhận tại Điều kiện – Điều khoản VinID – Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup và sử dụng tính năng VinMart Scan & Go để mua sắm tại các siêu thị VinMart áp dụng (“Khách Hàng”).

   1.2. Hàng hóa được áp dụng triển khai VinMart Scan & Go là hàng hóa có kinh doanh tại các siêu thị áp dụng, thuộc tất cả các ngành hàng, sản phẩm trong đăng kí kinh doanh của các VinMart áp dụng

   1.3. Danh sách các siêu thị áp dụng (Phụ lục 01)

   1.4. Ngoài các quy định ghi nhận tại Điều Khoản Và Điều Kiện, Khách Hàng phải tuân thủ nội quy và các quy định khác áp dụng tại siêu thị mà Khách Hàng sử dụng VinMart Scan & Go để mua sắm.

 

2. Xác lập và hủy đơn hàng trên VinMart Scan & Go

   2.1. Xác lập hợp đồng mua bán trên VinMart Scan & Go

     - Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên ứng dụng trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của VinMart tới Khách Hàng.

     - Các bước hình thành hợp đồng như sau:

       + Bước 1: Khách Hàng đặt hàng bằng cách dùng điện thoại có cài Ứng Dụng VinID Mobile App có  tính năng Trải nghiệm VinMart Scan & Go để quét QR code của sản phẩm đang trưng bày tại siêu thị hoặc trên các ấn phẩm mà VinMart phát hành ("Đơn Hàng").

       + Bước 2: Khách hàng xác nhận đơn hàng trên VinMart Scan & Go.

       + Bước 3: Sau khi Khách Hàng thanh toán tiền cho đơn hàng, hợp đồng giữa VinMart và Khách Hàng được xác lập và bắt đầu có hiệu lực

 

   2.2. Hủy Đơn Hàng

     2.2.1. Đơn Hàng có thể được hủy trong các trường hợp sau đây:

       - Khách Hàng hủy Đơn Hàng trước khi nhận được thông báo từ hệ thống tới tài khoản VinID App của Khách Hàng về việc VinMart đã hoàn tất công đoạn soạn hàng bằng cách liên hệ với số điện thoại của siêu thị (phụ lục 02 – từ 8h sáng đến 22h tối) hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng của VinMart 0247.106.6866 (từ 9h sáng đến 21h tối)

       - VinMart chủ động liên hệ với Khách Hàng bằng điện thoại đối với các trường hợp quy định tại Điều 2.2.2 dưới đây.

 

     2.2.2. VinMart có quyền hủy Đơn Hàng đã được xác nhận trong một số trường hợp sau đây:

       (i) Khi VinMart cho rằng Khách Hàng có dấu hiệu:

         1. Đầu cơ (được hiểu là Khách Hàng lợi dụng các chính sách bán hàng của VinMart để đặt hàng với số lượng nhiều và/hoặc không dùng cho mục đích tiêu dùng cuối cùng mà để mua đi bán lại, nhằm tìm kiếm lợi ích); và/hoặc

         2. Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của VinMart để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;

         3. Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

       (ii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của VinMart diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, VinMart sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của VinMart có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc VinMart sẽ chủ động hủy.

       (iii) Các trường hợp VinMart có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

       Trong trường hợp Đơn Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Ứng Dụng.

 

   2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, VinMart có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

       (i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

       (ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

       (iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

       Vì vậy, VinMart có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên VinMart Scan & Go để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. VinMart sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

 

3. Giá cả, hóa đơn GTGT và thanh toán

   3.1. Giá của Sản Phẩm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng.

   3.2. Khách Hàng có quyền yêu cầu xuất hóa đơn GTGT và được nhận hóa đơn GTGT hợp lệ từ VinMart cho Đơn Hàng bằng cách liên hệ với Quầy dịch vụ Khách hàng tại siêu thị sau khi tiến hành thanh toán. Khách hàng chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin xuất hóa đơn GTGT. VinMart sẽ không hỗ trợ thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi/sửa đổi nào đối với thông tin xuất hóa đơn GTGT từ Khách Hàng sau khi hóa đơn đã được xuất. Giá trị xuất hóa đơn bằng giá trị hàng thanh toán bằng tiền mặt và chuyển khoản (không xuất hóa đơn cho giá trị điểm VinID mà Khách hàng sử dụng)

   (*) Lưu ý: Trong mọi trường hợp, VinMart không hỗ trợ tách/gộp nhiều Đơn Hàng và xuất hóa đơn GTGT cho Đơn Hàng tách/gộp này

   3.3. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng, Chính sách thanh toán đăng tải trên Ứng dụng trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Xác nhận đơn hàng” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng; và (ii) Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

 

4. Giao nhận sản phẩm

   4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Ứng dụng hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

     - Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi người nhận hàng thì Khách Hàng phải gọi điện cho hotline siêu thị mua hàng hoặc tổng đài Chăm sóc Khách hàng thông báo lại tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”. Khách hàng không được thay đổi địa chỉ nhận

     - Địa chỉ đã được khai báo trên hệ thống sẽ không thể thay đổi trong mọi trường hợp

     - Khi được VinMart yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

 

   4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Ứng Dụng.

Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Ứng Dụng, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Ứng Dụng.

 

5. Đổi, trả sản phẩm

Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Ứng Dụng.

 

6. Điểm thưởng và đổi điểm

Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết của Tập đoàn Vingroup tại từng thời điểm.

 

7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm…Khách Hàng có thể liên hệ với hotline của siêu thị mua hàng. Khi liên hệ, Khách Hàng phải cung cấp số Đơn Đặt Hàng. Nhân viên Dịch vụ Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

 

8. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp, VinMart không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ VinMart sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của VinMart gây ra.

 

9. Điều khoản chung

   9.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này. Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

   9.2. VinMart và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên VinMart Scan & Go đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này. VinMart có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Ứng dụng và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch thông qua VinMart Scan & Go sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, VinMart lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

   9.3 Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

   9.4. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa VinMart và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CÁC SIÊU THỊ ÁP DỤNG

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CỦA CÁC SIÊU THỊ ÁP DỤNG

Đăng ký nhận cẩm nang mua sắm từ VinMart

Để không bỏ lỡ hàng ngàn sản phẩm và chương trình siêu hấp dẫn.

Đăng ký
Uy tín hàng đầu

Một thành viên của Tập đoàn Vingroup

Vận chuyển siêu tốc

Giao trong ngày với hầu hết các mặt hàng

Sản phẩm đa dạng

Từ thực phẩm tươi sống đến mỹ phẩm, đồ gia dụng